// Marilyn Manson

Do 16-Nov-17 // HAMBURG, SPORTHALLE
Sa 18-Nov-17 // MÜNCHEN, ZENITH
Sa 25-Nov-17 // BERLIN, VELODROM -UFO
Mi 29-Nov-17 // DÜSSELDORF, MITSUBISHI ELECTRIC HALL